WORKSHOP

Medzinárodný workshop, pre všetkých, ktorých zaujíma divadelné umenie! 

Dielňa s názvom Labyrint snívajúcich predmetov je inšpirovaná literárnym dielom Waltera Moera a jeho víziou veľkej mestskej štvrte, ktorú obývajú iba umelci bábkového divadla. Workshop sa bude venovať tematike súvisiacej s animáciou predmetu, s osobitným zameraním na použitie slova v kontexte predmetu. Cieľom je vytvoriť kreatívny priestor, v ktorom budú všetky činnosti podriadené umeniu prebúdzania predmetov zo snov!

Prezentácia workshopu sa uskutoční v rámci hlavného programu Bábkarskej Bystrice TOUR 2016, v posledný festivalový deň, 4.10. o 10.00 hod.
Workshop je orgnizovaný v spolupráci so SNM - Múzeom bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni. 

Lektor a lektorka:

Robert Jarosz je poľský divadelný režisér, dramatik, pedagóg Divadelnej akadémie Aleksandra Zelwerowicza vo Varšave a Bábkarskej katedry v Bialystoku. V súčasnosti je umeleckým šéfom Bábkového divadla Gulliver vo Varšave. Robert  Jarosz je vysoko oceňovaný  režisér divadelných inscenácií pre mladé publikum, paradivadelných projektov, inštalácií a performácií.

Justyna Czarnota je poľská divadelná pedagogička. Od roku 2010 pôsobí v Divadelnom ústave Zbigniewa Raszewského vo Varšave, kde v súčasnosti vedie odbor pedagogiky divadla. Je členka Asociácie pedagógov divadla a štipendistka Ministerstva kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky. Justyna Czarnota realizuje autorské projekty v oblasti vzdelávania a šírenia kultúry.

Top