Roberto Frabetti (IT)

V roku 1976 sa Roberto Frabetti  podieľal na založení divadla La Baracca – Teatro Testoni Ragazzi v talianskej Bologni. V tomto súbore dodnes pracuje ako režisér, herec a autor a zároveň ako umelecký vedúci, projektový manažér a konateľ. Do dnešného dňa súbor vytvoril 35 predstavení pre deti od 0 do 3 rokov. Roberto je aj projektovým manažérom Small Size: Múzické umenie pre najmladších, čo je štvorročný kooperatívny projekt podporený Európskou komisiou, a je aj prezidentom siete Small Size, ktorá je členom Assitej International. V mene La Baracca – Testoni Ragazzi v roku 2008 prevzal ocenenie umeleckej výnimočnosti ASSITEJ za projekt „0-3 roky: Divadlo pre veľmi mladých“ a v roku 2013 národnú cenu Infanzia – Piccolo Plauto [Detstvo – Malý Plautus] za „príspevok k detskej kultúre“. V tom istom roku získal ocenenie nemecké ocenenie ASSITEJ za „výnimočné úspechy na poli divadla pre mladé publikum“. Od roku 1987 sa Roberto venuje svojmu výskumu nazvanému Divadlo a detský vek. Je autorom niekoľkých knižných titulov a článkov pre rôzne antológie, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na divadelné zážitky v mladom veku a na divadlo vo vzťahu k mladým ľuďom. 


Small size, umenie pre budúcnosť

Fenomén „Divadlo pre najmladších“ je tridsaťročným projektom Divadla La Baracca – Testoni Ragazzi v Bologni, ktorý inicioval režisér, scenárista, herec, projektový manažér európskej siete Small size,  predseda Small size ako člena asociácie International Assitej, Roberto Frabetti. Aktuálne sa dejinne najmladší divadelný projekt, v Taliansku transformoval na koncept  „Teatro e nido - divadlo ako hniezdo“.  Napriek tomu, že koncept kultúrneho hniezda môže hneď asociovať detskú krehkosť, slabosť, nesamostatnosť, prednáška hovorí najmä o unikátnych schopnostiach najmenších detí vnímať, prežívať a cítiť nielen na úrovni sociálnych väzieb, ale aj na úrovni divadelných znakov. A toto detské vnímanie, svojbytné, originálne a neprenositeľné je svojou neprebádanou podstatou inšpiratívnou školou pre každého divadelníka, ktorý mal možnosť kontaktu s „maličkým“ publikom, ktoré bolo (pri)dlhé storočia na periférii kultúrneho záujmu. 

Top