ÚVOD

Milí priatelia a milé priateľky! Kolegyne a kolegovia! Vzácne publikum! Deti a dospelí!

Fanúšikovia a fanúšičky tvorby v bábkovom divadle! Vitajte na 20. jubilejnom ročníku festivalu Bábkarská Bystrica TOUR 2016, Dvojitý impulz! Sme radi a rady, že budete spolu s nami opäť po dvoch rokoch svedkyňami a svedkami rôznorodých zážitkov bábkového umenia.

Nebolo by korektné, keby sme nepriznali, že naša situácia nie je iná oproti minulým dvom rokom. V posledných mesiacoch sme prežili rôzne turbulencie, ktoré divadelnú obec vzdialili od pokojného kultúrneho a administratívneho zázemia začiatku 90. rokov a prvej dekády nového tisícročia, kedy sme formovali festival. Keby sme odignorovali, že v našej živej súčasnosti existuje príliš veľa prorokov, ktorí vedia, aké má byť umenie (kedy je dekadentné), že žijeme v dobe, keď politika a mocenské záujmy vstúpili razantne do našej každodennosti. V časoch, keď príliš často skloňujeme slová radikalizmus, extrémizmus, násilie, fašizmus, nepriatelia, polarizácia spoločnosti... smrť. To všetko sú slová plné bolesti a smútku. Zrazu sme sa ocitli v epoche, keď sa – ako kedysi v ére socializmu – začíname báť o to, čo povedať a napísať, aby... Avšak my stále veríme, že existuje radosť, viera alebo motivácia presadzovať také hodnoty, ako sú ľudskosť a tolerancia alebo poctivá práca... Práve preto sme potešení a potešené, rovnako poctené a poctení, že napriek politickým otrasom stále existuje administratívna a kultúrna vôľa úradov i ľudí na celoslovenskej i regionálnej úrovni podporiť náš festival. Vďaka nej je nám a nášmu divadlu daná šanca na tvorivý ľudský dialóg, na stretnutia s odbornou verejnosťou, s publikom, s malými i veľkými v znamení bábkovodivadelnej inšpirácie.

V tomto ročníku festivalu bude uvedených 21 predstavení, z toho 14 produkcií pre deti (od batoliat po tínedžerov/rky) a 7 inscenácií pre dospelé publikum. To všetko počas 5 dní v 4 divadelných priestoroch v Banskej Bystrici a v 6 priestoroch v obciach Banskobystrického regiónu.

Festivalový program obsahuje viacero noviniek. Novinkou festivalu je festival TOUR, ktorým sa zámerne vydávame za publikom do okrajových miest a dediniek BBSK. Festivaloví hostia a hostky navštívia predstavenia v obciach festivalu TOUR a budú mať možnosť zoznámiť sa s rôznorodým kultúrnym dedičstvom regiónu, napr. s Múzeom bábkarských kultúr a bábok v Modrom Kameni. Novinkou je týždňový bábkovo-výtvarný workshop v priestoroch hradu Modrý Kameň pod vedením poľského dramatika, režiséra a umeleckého šéfa Divadla Gulliver vo Varšave Roberta Jarosza a divadelnej pedagogičky Justyny Czarnoty. Prezentácia výsledkov workshopu sa uskutoční v rámci Druhého Impulzu. Novinkou je vydanie publikácie Bábkarská Bystrica, festival všetkých veľkostí v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave.

Festivalové produkcie prezentujú divadlá zo 6 krajín Európy – Česka, Slovenska, Maďarska, Poľska, Nemecka, Talianska a z 1 krajiny mimo Európy, z Izraela. Festival ponúka stretnutie s temer dvomi stovkami umelcov a umelkýň. Po prvýkrát sa prezentujú tvorcovia a tvorkyne z Nemecka v rámci Prvého impulzu pre deti a umelci a umelkyne z Izraela a Talianska počas Druhého impulzu pre dospelých. Celkovo sa na výbere do programu festivalu zúčastnilo viac ako 80 produkcií z celého sveta, najďalej z Brazílie a z Kene. Výber programu, takisto témy sprievodných akcií formovala dramaturgická rada festivalu, ktorá pracovala v zložení Iveta Škripková (riaditeľka divadla), Marián Pecko (umelecký šéf, režisér) a Monika Tatarková (dramaturgička). Na samotnom výbere v programovej časti sa však podieľali aj iné faktory, napr. výber na základe osobnej účasti niektorého člena tímu na bábkarských festivaloch, konzultácie so zahraničnými odborníkmi v danej oblasti alebo s riaditeľmi a riaditeľkami festivalov.

Sprievodné akcie sledujú dlhoročnú tendenciu festivalu prepájať rôzne druhy umení a para-divadelných aktivít pod hlavičkou viacerých druhov umenia. Tento ročník festivalu je jubilejným dvadsiatym ročníkom. Keďže festival je bienále, pod týmto číslom sa skrýva temer 40 rokov peripetií a existencie ojedinelej prehliadky profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Od prvého príchodu pred publikum, keď uzrela divadelné svetlo ako národná prehliadka slovenských bábkových divadiel v r. 1977, cez momenty, keď rástla a dozrievala do rôznych podôb, v r. 1994 sa stala medzinárodnou s podtitulom medzinárodný festival slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a vybranými súbormi sveta, po 16 rokoch, v r. 2010 dospela k ďalšej zmene na tematické rozdelenie festivalu pre deti a pre dospelých s pomenovaním Bábkarská Bystrica, Dvojitý impulz, medzinárodný festival súčasného bábkového divadla pre deti a pre dospelých. Jedenásty ročník festivalu počas existencie intendatúr a vlády ministra kultúry Ivana Hudeca bol zrušený.

Od r. 1994 festival navštívilo viac ako 51 tisíc divákov, 238 divadelných skupín z 10 krajín Európy, USA a Izraela, ktoré odohrali 313 predstavení. Festival inicioval vznik 3 publikácií o bábkovom divadle v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Preto nám dovoľte cítiť sa slávnostnejšie. Dovoľte nám znovu vás privítať a poďakovať všetkým za podporu. Opäť sa pokúsime z piatich dní nabitých inscenáciami a akciami vytvoriť priestor na výskum divadla, diferencovať umelecké a ľudské podnety a predovšetkým objavovať to dobré v bábkovom divadle, v umení a v nás. Zlomme väz!

V mene organizačného tímu a Bábkového divadla na Rázcestí

Iveta Škripková

Top