Riku Laakkonen (FIN)

Riku Laakkonen je bábkarom, vedie dramatický krúžok a zároveň je inštruktorom a režisérom sociálneho cirkusu. Po ukončení štúdií na pražskej DAMU, Divadelnom laboratóriu ECS a na Univerzite aplikovaných vied Metropolia spolupracoval s profesionálmi ako aj amatérmi. Počas mnohých rokov svojej praxe sa naučil používať úžitkové divadlo a najmä úžitkové bábkarstvo ako fungujúci jazyk vo vzťahu k väzňom, utečencom, postihnutým ľuďom, duševne zaostalým ľuďom, rekonvalescentom s duševnými poruchami a mnohým ďalším skupinám. Je jedným zo zakladajúcich členov Centra pre výskum javiskovej animácie, ktorá vznikla v roku 2007. Posledné štyri roky Riku pracoval v kultúrnom stredisku PiiPoo, ktoré je bezbariérovým centrom umenia a kultúry. PiiPoo vyvíja začleňujúce kultúrne služby pre všetkých, kultúrne aktivity pre postihnutých ľudí a ľudí vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť v niektorej oblasti svojho života. PiiPoo spolupracuje s niekoľkými obcami a mestami, so subjektmi zo súkromného ako aj verejného sektora a so spotrebiteľmi. 


Animovaný objekt – nástroj komunikácie

Jazyk vytvára skutočnosť. Ale čo ak skutočnosť, ktorú prežívam, je mi cudzia alebo čo ak vo svojej skutočnosti čelím takým veciam, pre ktoré nemám slov? Čo ak ma ovláda jazyk, ktorému nerozumiem? Umenie, v tomto prípade divadlo a ešte presnejšie bábkové divadlo, nám môže pomôcť vytvoriť tvorivý priestor, v ktorom môžeme komunikovať používajúc bábky a iné predmety a meniac ich na svoj vlastný hlas. Možno nás akokoľvek stigmatizovať a vytláčať na okraj našej spoločnosti, ale ak máme tento druh zážitkov, z umenia sa stáva most, po ktorom sa zas bezpečne dostaneme späť. Vo svojom príspevku nám Riku Laakkonen z Fínska v krátkosti predstaví povahu svojej práce v oblasti úžitkového bábkarstva, bližšie sa prizrie jednému či dvom praktickým prípadom zo svojej praxe a napokon nám predvedie krátku ukážku. 

Za spoluprácu pri kontakte s fínskou stranou ďakujeme prof. Ide Hledíkovej.

Top