VÝSTAVA: BÁBKARSKÁ BYSTRICA - FESTIVAL VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ

6.9. – 31. 12. 2016 / Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici / Výstavné priestory na 1. poschodí ŠVK
VÝSTAVA: BÁBKARSKÁ BYSTRICA – FESTIVAL VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ

Kurátorka výstavy: Mgr. Mária Lásková
Výtvarné, priestorové riešenie a technická realizácia: Mgr. Radka Čabrádiová

Bábkové divadlo na Rázcestí  v spolupráci s  Literárnym a hudobným múzeom ŚVK. Pri príležitosti jubilejného 20. výročia medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica organizujeme jedinečnú výstavu zostavenú z archívnych materiálov festivalu. Výstava, Bábkarská Bystrica – festival všetkých veľkostí chronologicky reflektuje 20 ročníkov bábkového divadelného festivalu, ktorý sa v Banskej Bystrici organizuje od 1977. Výstava vám ponúkne prierez toho najzaujímavejšieho, čo sme počas 20. ročníkov prežili s Bábkovým divadlom na Rázcestí!

Ďakujeme Štátnej vedeckej knižnici za podporu a pomoc pri organizovaní výstavy!

 

Top