Elia Moretti (CZ/IT)

Elia Moretti je členom výkonného výboru divadelného súboru Continuo. Venuje sa výskumu a pedagogickej činnosti v oblasti javiskovej a etnickej hudby. V roku 2014 ukončil štúdium na Konzervatóriu v Piacenze. Je držiteľom bakalárskeho diplomu z hry na perkusie, ktorý získal za prácu o aranžovaní arménskeho folklóru, najmä kompozícií Paula Motiana majstrami Umbertom Petrinom and Stefanom Bagnolim. Moretti taktiež získal diplomy z politológie a rozvojovej spolupráce na univerzite v Pavii. V roku 2016 odštartoval nový výskumný a antropologický projekt v rumunskej Transylvánii. Rok predtým pracoval na projekte skúmajúcom etnickú hudbu pod názvom „Imaginárny folklór na Južnej Morave: Ekologický prístup“, ktorý financovalo Ministerstvo kultúry Českej republiky. 


Progresívne umenie v dedine

To, čo robí Slivkový dvor jedinečným, je neobyčajná synergia medzi zavedenou spoločnosťou, t.j. Continuo, a špecifickým prostredím, s ktorým Continuo prichádza do styku. Prednáška predstaví špecifický pohľad na účasť v spoločenskej organizácii a na alternatívne modely demokracie prostredníctvom jedinečného ekologického prístupu ku kultúrnemu vnímaniu. Akým spôsobom ponúka Continuo nové prostriedky komunikácie so spoločenstvom? Aká je úloha umenia pri pochopení toho ako sa pojem sociálneho prostredia premieňa v našej súčasnosti? Budeme o týchto otázkach diskutovať, pričom si pomôžeme príkladmi aktivít súboru Continuo v jeho netypickej spoločenskej a environmentálnej pozícii.

Top