DIVADELNÉ ZÁHÁD/Y/ANKY

18. 9. 2016 a 25. 9. 2016, 16.00 hod., divadelné šapito, pod Pamätníkom SNP
DIVADELNÉ ZÁHÁD/Y/ANKY

Zábavný, rodinný kvíz v atraktívnom prostredí divadelného šapita, ktorý sa koná pri príležitosti 20. jubilejného ročníka festivalu. Preto je tematicky venovaný Divadelným záhad/y/ankám! Publikum má možnosť hľadať odpovede na položené otázky z oblasti divadelného bábkového umenia a preveriť poznatky z tejto pre mnohých zahmlenej oblasti sveta. Súčasťou kvízu bude odmena výhercom vo forme lístkov na predstavenia na festivale Bábkarská Bystrica TOUR 2016.

POZRITE SI REPORT A FOTO Z DIVADELNÝCH ZÁHÁD(Y)ANOK TU!

Formulár na prihlásnie tímu

Top