KONTAKTY

KONTAKTY

  •  Iveta Škripková

riaditeľka festivalu, dramaturgička, členka dramaturgickej rady festivalu, riaditelka@bdnr.sk, tel.: 048/421 56 23, +421 910 357 503

  •  Marián Pecko

umelecký šéf, člen dramaturgickej rady festivalu, bdnr@bdnr.sk,  tel.: 048/421 56 23, + 421 903 543 943

  •  Monika Tatarková

dramaturgička, TOUR - manažérka, členka dramaturgickej rady, mediálna spolupráca,  bdnr.dramaturgia@gmail.com,  tel.: 048/421 56 23, +421 908 888 817

  •  Zuzana Chrenková-Srncová

vedúca produkcie a marketingu, komunikácia s festivalovými súbormi, marketing@bdnr.sk,  tel.: 048/421 56 23, +421 907 807 999

  •  Lívia Pyšná

produkčná, individuálni hostia a hostky, administratívne záležitosti, ubytovanie, strava, bdnr@bdnr.sk, tel.: 048/421 56 23, +421 907 807 999

  •  Beáta Marková

prevádzka divadla, akreditácia, predaj vstupeniek, sponzori, prevadzka@bdnr.sk, tel.: 048/421 55 13, +421 918 576 324

  •  Oľga Melicharová

vedúca ekonomického úseku, ekonomická stránka festivalu, ekonombdnr@stonline.sk, tel.: 048/412 55 08

  •  Richard Mažáry

vedúci technického zabezpečenia TOUR, bdnr@bdnr.sk, tel.: +421 902 743 941

  •  Daniel Chlumecký

vedúci javiskovej techniky, bdnr@bdnr.sk, tel.: +421 907 807 999

Top