Monika Gerboc (D/SK)

Študovala réžiu činoherného divadla na Akadémii umení v Banskej Bystrici a réžiu bábkového divadla v Bialystokua na Divadelnej akadémii A. Zelwerovicza vo Varšave. Po ukončení štúdia pracovala šesť rokov ako interná režisérka na Slovensku (Mestské divadlo Žilina, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi) i ako hosťujúca režisérka a autorka pre viaceré  divadlá na Slovensku, v Česku  a Poľsku (Szczecin, Ostrava, Český Těšín, Elblag, Varšava, Rabka, Košice, Bojnice, Banská Bystrica, Prešov atď.).  Od roku 2009 žije a pracuje prevažne v Nemecku.  Po 5-ročnom angažmán ako režisérka, bábkoherečka a umelecká vedúca bábkového oddelenia v Piccolo-Theater Cottbus sa od 1. 7. 2016 ujala funkcie riaditeľky Bábkového divadla v Zwickau.  


Divadelná pedagogika v nemeckom divadelnom systéme

Nemecké divadlo pre deti a mládež si viac než kedykoľvek uvedomuje svoju úlohu sprevádzať  diváka jeho vývojom od batoľaťa až po dospelého jedinca. Divadelná pedagogika sa stala neodmysliteľnou súčasťou takmer každého štátneho či mestského divadla, svoju prácu už rozšírili o projekty divadelnej pedagogiky aj súkromné divadlá či voľné zoskupenia divadelných umelcov. Divák všetkých vekových skupín viac než inokedy dostáva možnosť priamo sa zúčastniť na tvorivom procese, prežiť na vlastnej koži tvorbu inscenácie od námetu až po vznik a reprízy inscenácie. Čo je to divadelná pedagogika, čo prináša školám, materským školám, , divadelníkom, ale predovšetkým deťom a mládeži? Aké sú jej modely a priority? Kto presne sú, čo robia a akú funkciu zastávajú divadelní pedagógovia v súčasnom nemeckom divadle?

 

Top