Miriam Kičiňová (SK)


 

Vyštudovala divadelnú dramaturgiu a teóriu a kritiku divadelného umenia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Momentálne pracuje ako lektorka dramaturgie Slovenského národného divadla. Okrem praktickej dramaturgie sa venuje i recenzentskej a pedagogickej činnosti. V Činohre SND vedie vzdelávacie programy i dielňu tvorivého písania. V rámci praktickej dramaturgie realizovala v Činohre SND inscenácie (Rivers of Babylon, Polnočná omša, Prorok Štúr a jeho tiene a ďalšie). Pripravuje a napĺňa koncept hracieho priestoru Modrý salón, kde vznikajú inscenácie hier písaných na telo herca, realizujú sa diskusné večery i scénické čítania.


Keď (národné) divadlo vystúpi zo svojho tieňa

Činohra SND sa postupne učí, otvára sa iným skupinám, ako sú tradičné školy, tradičné návštevy inscenácií žiakmi v sprievode pedagógov... Také boli aj dva projekty, ktoré prekročili rámec bežného fungovania v inštitúcii, ako je SND, a odhalili viac z tejto ustanovizne , resp. ju  trošku obnažili. V prvom projekte s názvom Pedagógovia v divadelnom zákulisí sme v spolupráci s Divadelným ústavom umožnili 25 učiteľom z celého Slovenska pozrieť sa  na vznik inscenácie a ukázali sme im všetky etapy vzniku jednej inscenácie. V druhom projekte nás oslovila organizácia Radostná práca, aby sme pripravili  projekt pre deti zo špeciálneho nízkoprahového centra Mixklub v Pentagone. Je to časť v Bratislave, kde sa zrodilo mestské geto. Práve Mixklub je miestom zmysluplného trávenia voľného času či prevencie užívania  drog. Projekt Národné divadlo v mestskom gete/geto v národnom divadle bol prvý pokus, ako pracovať  s deťmi zo sociálne znevýhodneného  prostredia. Oba projekty odkryli  národné divadlo i snahu väčšiny porozumieť menšine, ale aj potreby menšiny vo vzťahu k väčšine. 

 

Top