DRUHÝ IMPULZ

PONDELOK 3. OKTÓBER

                                                                       

10.00, TOUR, Kultúrny dom Braväcovo
COMPAGNIA L'ASINA SULL'ISOLA   
Montecchio Emilia (IT) 

K. Janošková, P. Valli 
Očami čajok
45 min., od 2 rokov 
Pre batoľatá. V slovenskom jazyku. 

Choreografia: C. Monti
Réžia, hrajú: K. Janošková, P. Valli

Compagnia L'asina Sull'isola patrí k najvýznamnejším talianskym skupinám tvoriacich bábkové divadlo v kombinácii s tieňovým divadlom. Príbeh  Očami čajok je o dvoch čajkách, ktoré túžili lietať z mora na zem a spoznávať svet.  Poetické predstavenie o priateľstve, poznávaní sveta, mora, mesiaca, hviezd a skál. Svet vytvorený temer bez slov, z reči zvukov, hudby, pohybu tela a, samozrejme, z hier svetla a tieňov. Divadelný súbor sa predstavuje na festivale po prvý raz.

Vstupné: 1,5
V slovenčine.17.30, Divadlo Štúdio tanca 
MIGHTBE
Givatayim (IL)


Ch. Nissimov
INAK
50 min.
 
Umelecké vedenie a produkcia: R. Saporta
Hudba: R. Yarkoni
Scéna:  Y.  Zadok
Bábky:  S. Pelly
Spev: J. Shaltiel
Rozprávanie: Ch. Nissimov
Animácie: M.Somer a M. Abulafia
Koncept a réžia: E. Veber
Hrajú:  R. Goldenberg
 
Divadlo Mightbe je jediný mimoeurópsky súbor hrajúci na festivale. Prichádza k nám s inscenáciou, s ktorou sa už prezentoval na rôznych európskych divadelných prehliadkach. Súbor z mesta Givatayim vystúpi na festivale po prvýkrát. 
 
Divadelná hra Inak je neobyčajné divadelné dielo inšpirované autentickým príbehom autorky Chavy Nissimov A Girl from there. Spisovateľka sa narodila v roku 1939 vo Varšave. Vyrástla „za skriňou“ v strachu, že ju niekto objaví. Inscenácia je monodrámou herečky, ktorú na javisku sprevádzajú bábky v životnej veľkosti, videoprojekcia a autentický hlas Chavy Nissimov.  Inak je cesta do neprebádaného ľudského podvedomia, nachádzajúceho sa  v priestoroch starej skrine. Nájdeme v ňom fragmenty pamäti, spomienok na desivé zážitky z obdobia holokaustu. 

Vstupné: 5
Slovenské titulky.19.30 a 20.30, Robotnícky dom
COPPELIA THEATRE 
San Casciano dei Bagni, (IT)
 

Kol. autorov a autoriek
Mechanická metafyzika
30 min. 
 
Hudba: S. Bechini
Scéna, bábky: J.  Biffi
Réžia: I. Drago a kol.
Hrajú: I. Drago a J. Biffi
 
Súbor Coppelia vytvoril dielo, ktoré stojí na hranici medzi umením a vedou, divadlom a tancom. V predstavení sa mieša poézia s rozličnými technológiami. Divadlo patrí k jednému zo súčasných trendov. Pri tvorbe svojej inscenácie Mechanická metafyzika sa talianski hostia inšpirovali obrazmi surrealistickej maliarky Remendiosy Vary. Maliarka žila v prvej polovici 20. storočia a  môžeme ju považovať za významnú predstaviteľku surealizmu. Divadelný súbor sa na festivale prezentuje prvýkrát. 
V inscenácií bez slov sa odkrývajú sny a vízie maliarky ako ozveny neprebádaného podvedomia. Na javisku ožijú tri najkrajšie a najzaujímavejšie obrazy. V mysterióznom, romantickom a ironickom príbehu sa prenesieme do neobyčajného a dvojznačného sveta. 

Vstupné: 5
Neverbálne.22.00, BDNR, divadelná sála
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ
Bratislava (SK)


Autorsky projekt na motívy poviedok Jean Paul Sartre
MÚR
40 min.
 
Scénografia: E.  Bréda
Režijné a výtvarné vedenie: K. Aulitisová a M. Plachá
Hrajú: L. Tešínska, M. Valašík, P. Pavlík 

Autorský projekt študentov magisterského stupňa na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU vznikol na motívy noviel francúzskeho autora J. P.  Sartra – Múr, Hérostratos a Veľký vodca – pod pedagogickým vedením Kataríny Aulitisovej a Markéty Plachej. Inscenácia zaznamenala úspech na festivale doma i v zahraničí. 
Študenti a študentka nám prerozprávajú  tri príbehy, v ktorých sú hlavnými témami sloboda, pohŕdanie a nenávisť k ľudom, izolácia, hľadanie zmyslu života a túžba po šťastí. 

Vstupné: 5

UTOROK 4. OKTÓBER

4. 10. 10.00, TOUR, Kultúrny dom Hriňová 
THEATER COUTURIER & IKKOLA
Berlín (DE) 

W. Erlbruch
Kačka, smrť a tulipán
55 min., od 6 rokov

Hudba: M. E. Drelon
Bábky: S. Köhler
Kostýmy: G. Keuneke
Réžia: J. Lehmann
Hrajú: M. Couturier, H. Ikkola

Vysoko oceňovanú a mnohými cenami vyznamenanú nemeckú inscenáciu predstaví súbor Couturier & Ikkola. Na festivale ich máme možnosť privítať po prvýkrát. Príbeh pre deti od 6 rokov do 99 rokov je inšpirovaný knihou pre deti Smrť, kačka a tulipán z pera renomovaného autora Wolfa Erlbrucha. Kačka žije pokojný a mierumilovný život na svojom jazere. Jej bezstarostné putovanie svetom preruší zvláštne stretnutie. Na jazere sa objaví neočakávaný hosť – Smrť. Čaká na vás citlivý, emotívny a humorný príbeh o tom, ako sa kačka dokázala skamarátiť so Smrťou.

Vstupné: 1,50
Simultánny preklad do slovenčiny. 10.00, TOUR, SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň*
Labyrint snívajúcich predmetov
Prezentácia workshopu pod vedením Roberta Jarosza a Justyny Czarnoty. 

 
Prvýkrát v histórii festivalu sa koná tvorivá dielňa, ktorá prebieha od 27. 9. 2016 v priestoroch hradu v Modrom Kameni. Bábkovo-výtvarným workshopom pomyselne nadväzujeme na site specific Začnite s vysťahovaním!, ktorý sme produkovali minulý rok v rámci festivalu Bábkarská Bystrica v Radvanskom kaštieli. Výsledky procesu a všetkých zúčastnených uvidíme posledný festivalový deň po ich intenzívnej týždňovej práci. 
Účastníci tohtoročného tvorivého ateliéru  sa ponoria do  Labyrintu snívajúcich predmetov. Dielňa je inšpirovaná literárnym dielom Waltera Moera a jeho víziou veľkej mestskej štvrte, ktorú obývajú iba umelci bábkového divadla. 

Lektor a lektorka: 

Robert Jarosz  je poľský divadelný režisér, dramatik, pedagóg Divadelnej akadémie Aleksandra Zelwerowicza vo Varšave a Bábkarskej katedry v Bialystoku. V súčasnosti je umeleckým šéfom Bábkového divadla Gulliver vo Varšave. R. Jarosz je vysoko oceňovaný  režisér divadelných inscenácií pre mladé publikum, paradivadelných projektov, inštalácií a performácií. 

Justyna Czarnota je poľská divadelná pedagogička. Od roku 2010 pôsobí v Divadelnom ústave Zbigniewa Raszewského vo Varšave, kde v súčasnosti vedie odbor pedagogiky divadla. Je členka Asociácie pedagógov divadla a štipendistka Ministerstva kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky. J. Czarnota realizuje autorské projekty v oblasti vzdelávania a šírenia kultúry.

*Plánovaný odvoz hostí a hostiek festivalu, autobus bude pristavený pred BDNR o 8.30 hod.

Vstup voľný.16.00, BDNR, divadelná sála
BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
Banská Bystrica (SK)

Kol. autorov a autoriek
Náukobeh slovenčini 
75 min.
 
Dramaturgická spolupráca: J. Pecková
Jazyková lektorka: L. Urbancová
Hudobná spolupráca: J. Haško
Výprava: K. Lucinkiewiczová
Scenár, réžia: T. Škrabálková
Hrajú: P. Butkovský, J. Smutný, A. Sušilová, A. Zemaníková 
 
BDNR je divadlom rôznorodých prestúpení a prekročení noriem. Tvorbu pre dospelých formuje rozmanitými  projektmi, v ktorých spracúva  témy, ako napr. premeny, extrémizmus, násilie v jazyku, postavenie žien a pod. Jednou z posledných tém, ktorými BDNR chcelo zaujať mladých ľudí, je oblasť slovenského jazyka v  projekte Náukobeh slovenčini.
Pozývame vás na rýchlokurz alebo prelet radosťami a starosťami slovenského jazyka. Dotkneme sa v ňom jazyka z rôznych hľadísk, z historického, štúrovského, slangového, rodového... Divadelnými prostriedkami a znakmi sa pokúšame vytvoriť esenciu reči a jazyka, tentoraz jazyka slovenského. 
Náukobeh je pohybovou, rytmickou a zvukovou hrou tónov, zvukov, slabík. V bežnej prevádzke nasleduje po predstavení seminár s publikom  pod lektorským vedením.

Vstupné: 518.30, Robotnícky dom 
DIVADLO CONTINUO
Malovice (CZ) 

K. Šobáňová, Z. Smolová, P. Štourač
Ôsmy deň
65 min. 
 
Scéna: H. Štouračová, M. Puhač   
Hudba: A. La Rocca
Réžia: P. Štourač
Hrajú: K. Šobáňová, M. Janda, S. McGehee, S. Bocchini, A. La Rocca

Divadlo Continuo ponúka inscenačné prepojenie rôznych druhov umenia bez akejkoľvek kategorizácie. Formuje svoju tvorbu prostredníctvom jednotlivých projektov. 
Snaží sa o prepojenie autentickej, osobnej skúsenosti s vizuálnym umením, fyzickým divadlom, rytmom, prácou s hlasom a živou hudbou. 
 
Predstavenie je inšpirované najstaršími zmienkami o histórii nášho sveta. Ôsmy deň  pozostáva z fragmentárnych častí mýtov, príbehov a básní zo starodávnych dôb. Prepojením fyzického a bábkového divadla so živou hudbou sa tak tvorcom a tvorkyniam podarilo vytvoriť viacero príbehov o ľudskej existencii so všetkým, čo k tomu patrí. 

Vstupné: 520.30, Štúdio tanca 
BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO
Bratislava (SK) 

I. Brežná, K. Aulitisová
Na slepačích krídlach
100 min.
 
Dramaturgia: K. Jánošová
Scéna, kostýmy, objekty: M. Plachá
Hudba: L. Chuťková
Adaptácia, réžia: K.  Aulitisová
Hrajú: A. Čonková, J. Piktorová, J. Sovičová, J. Hupková, L. Tandara, P. Pavlík, M. Dudková, S. Fico, M. Kalinková, R. Laurinec
 
Bratislavské bábkové divadlo v programe Druhého impulzu je určite prekvapením festivalu. Divadlo má v súčasnosti v repertoári jedinú inscenáciu pre dospelých divákov a diváčky. Režisérka adaptovala román renomovanej švajčiarskej autorky Ireny Brežnej. (Autorka je banskobystrickému publiku známa vďaka divadelnej úprave jej diela List čiernemu synovi v BDNR.)
 
Adaptácia približuje príbeh o dospievajúcej Jane, ktorá vyrastá v socialistickom Československu v 50. rokoch. Hovorí o pocitoch dozrievania v budovateľskom nadšení vtedajšieho režimu. Súčasne vypovedá o strachu a o neslobode, o nevysvetlených zmiznutiach ľudí a rodinných príslušníkov, napríklad aj Janinej matky... Inscenácia nás prenesie do našej minulosti prostredníctvom vizuálneho, pohybového a fyzického divadla. 

Vstupné: 5

Top