Mlok-tour-nisti

PREDSTAVUJEME MLOK - TOUR - NISTKY: 


Zuzana A. Ferusová (1981) pochádza z Bratislavy. Študovala literatúru, estetiku aj divadelnú vedu. Písala o knihách aj o divadle, bola členkou rôznych festivalových porôt aj dramaturgickej rady. Rada sa zúčastňuje na divadelných prehliadkach aj festivaloch, najnovšie vďaka synčekovi Adamkovi objavuje čaro detských predstavení. Momentálne je na voľnej nohe a pracuje popri rodičovskej dovolenke.  


Martina Mašlárová (1988) je pôvodom Brezňanka. Na VŠMU vyštudovala divadelnú teóriu a kritiku, momentálne opäť derie lavice ako doktorandka na Katedre divadelných štúdií VŠMU. Spolupracuje aj s Divadelným ústavom v Bratislave ako odborná redaktorka časopisu kod - konkrétne o divadle. 
Lucia Galdíková (1989) vyštudovala divadelnú vedu na VŠMU v Bratislave. Popri práci v Divadelnom ústave sa aktívne zúčastňuje festivalov a divadelných prehliadok na Slovensku aj v zahraničí a svojimi článkami prispieva do festivalových denníkov, ako aj na kultúrny portál www.mloki.sk.


Lenka Dzadíková (1985) sa narodila v Prešove. Vyštudovala teóriu a kritiku divadelného umenia na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde bola pri zrode študentského časopisu Reflektor. Ako členka redakcie festivalových denníkov aj ako porotkyňa sa zúčastňuje festivalov ochotníckeho divadla. Je dramaturgičkou programu pre deti na festivale Dotyky a spojenia a členkou výboru Slovenského centra AICT. Venuje sa recenzistike so zameraním na tvorbu bábkových divadiel a divadelnej tvorby pre deti. 


 

Top