CENA DETSKEJ POROTY, DISKUSIA

NEDEĽA, 2.10., 19.00

PODNETY PRVÉHO IMPULZU

Diskusia o predstaveniach pre deti uvedených na festivale. Počas Prvého impulzu sledujú predstavenia študenti a študentky VŠMU Bratislava a DAMU Praha, ktorí/é pod vedením A. Vodrákovej, redaktorky časopisu Loutkář, pripravia úvodné slovo k diskusii o predstaveniach. Odovzdanie Ceny detskej poroty.

Cena detskej poroty

Na festivale pracuje detská porota. Je jedinou porotou. Jej členmi a členkami sú deti navštevujúce DramaKlub (pod vedením herečky Márie Šamajovej) a Tvorivé písanie (pod vedením Ivety Škripkovej), pre ktoré je divadlo a písanie osobnou záľubou. Predsedom poroty je Dominik Sanitra, členmi a členkami sú: Viktória Sliacka, Emília Skokanová a Alexandra Šáriková. Deti udelia svoje ocenenie trom pre ne najzaujímavejším inscenáciám na festivale. O detskú porotu sa stará Mária Šamajová.

Top