KRST KNIHY

Nedeľa 2. október / 22.30

 

Slávnostný krst výročnej publikácie Bábkarská Bystrica, festival všetkých veľkostí. 

V rámci takmer pol/nočného aktu pod názvom Z DETÍ NA DOSPELÝCH. PRVÝ KONIEC, DRUHÝ ZAČIATOK sa krst uskutoční na rozhraní medzi svetom Prvého a Druhého impulzu a pomyselne tak otvorí nový začiatok pre festival Bábkarská Bystrica po jeho dvadsiatom jubileu.

 

Srdečne Vás pozývame prekročiť čiaru medzi koncom a začiatkom spolu s nami!

 

BÁBKARSKÁ BYSTRICA, FESTIVAL VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ

 

Jedinečná publikácia reflektuje 10 medzinárodných ročníkov festivalu Bábkarská Bystrica. 10 ročníkov rovná sa 20 rokov festivalu, ktorého vývoj od prvého ročníka v roku 1977, prekonal etapu národnej prehliadky, prehliadky bábkových divadiel krajín strednej Európy, v roku 2000 festival vykročil zo stredoeurópskeho kontextu a medzi účinkujúcimi súbormi sa objavili krajiny z celého sveta. Tak je tomu dodnes, pričom posledné tri ročníky sa festival označuje už ako medzinárodný, s programovou skladbou deliacou sa na dva impulzy – Prvý impulz venovaný tvorbe pre deti, Druhý impluz s akcentom na tvorbu pre mládež a dospelé publikum. 40 ročná história festivalového vývoja je rôznorodá a obsažná, no pre mnohých takmer neznáma. Zoznamujú nás s ňou preto Iveta Škripková, riaditeľka festivalu a členka tímu BDNR od roku 1985Nina Malíková, teatrologička, historička, dlhoročná účastníčka festivalu, členka UNIMA v Českej republike, pedagogička bábkovej a alternatívnej katedry pražskej DAMU, ktorá svoj príspevok "Banskobystrické ohlédnutí" rozšírila z úvahy nad premenami festivalu až k úvahám o premene bábkového divadla na prelome 20. a 21. storočia. Marián Pecko, umelecký šéf divadla a festivalu, ktorý vo svojej úvahe "Pri zrode sme boli štyria" premieta v akom politicko-kultúrnom podhubí vznikla myšlienka medzinárodného festivalu, kedy Iveta Škripková, Eva Farkašová, Ján Zavarský a on spoločne iniciovali ideu prekročenia národnej hranice. Užitočné informácie pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť, čo všetko predchádzalo tomu okrúhlemu 20. ročníku.

 

Publikácia Bábkarská Bystrica, festival všetkých veľkostí je okrem prvej kapitoly, orientujúcej nás v priebehu času – včera, dnes a zajtra - aj autentickým svedectvom, ktoré zachytáva dobové názory, myšlienky a pocity pravidelných hostí a hostiek, kritikov a kritičiek, priateľov a priateliek festivalu od roku 1994. (Viac v článku Spomienky).

 

Tajuplným názvom Rozhovory s... (V4 + 1), je nazvaná séria siedmych rozhovorov s teatrológmi/čkami, kritikmi/čkami, praktickými umelcami/kyňami, ktorí/é boli a sú hosťami/tkami festivalu v rôznych fázach jeho existencie až po dnes. Fundované, cituplné, osobné aj profesné ohliadnutia, spomienky a priania tu na konto festivalu vyslovujú Vladimír Predmerský (SK), Ida Hledíková (SK), Stanislav Doubrava (CZ), Luis Viera a Rute Ribeiro (P), Pavla Dombrovská (CZ), Lucyna Kozień (PL) a Jenő Virág (HU).

Obsahovo bohatý materiál publikácie ešte štatisticky dopĺňajú cenné súpisy ročníkov 1994 až 2014.

 

Bábkarská Bystrica, festival všetkých veľkostí je už treťou publikáciou, ktorá sa venuje festivalu Bábkarská Bystrica! 

Prvou bola: Bábkarská Bystrica. Fakty, reflexie a pohľady do zákulisia celoslovenských prehliadok profesionálnych bábkových divadiel, divadelných skupín a jednotlivcov v Banskej Bystrici 1977 – 1994, autorstvo: Vladimír Predmerský a Ivica Ozábalová, r. 1996.

Druhou publikáciou bola kniha takisto v autorstve V. Predmerského Šamani, mágovia & komedianti: Sprievodca bábkovým divadlom. Bábkarská Bystrica vo višegrádskych konfrontáciách, z roku 2002.

Top