PODNETY PRVÉHO IMPULZU.

PODNETY PRVÉHO IMPULZU.

V podvečer 2. 10. sa v rámci Prvého Impulzu konala diskusia

Podnety Prvého Impulzu, na ktorej prezentovali svoje názory na festivalovú vzorku predstavení študenti a študentky VŠMU, Dáša Godová, Jakub Molnár a DAMU, Kateřina Kykalová, Viktorie Vášová pod vedením Adely Vondrákovej. Študenti svoj výklad rozdelili na štyri okruhy podľa veku publika: na tvorbu pre batoľatá, pre deti od 3 rokov, pre deti od 9 rokov a od 12 rokov. A v rámci týchto okruhov položili viacero pozornosť vzbudzujúcich otázok. Napr. otázka ohľadom interakcie v predstaveniach pre batoľatá, alebo potreby inovatívnych postupov v bábkovom divadle, a tiež aké deti potrebujú príbeh, aké viac hru, alebo čo vedie tvorcov k tomu, aby používali bábku v iných druhov divadla? Tento výklad, ako aj otázky vyvolali živú debatu. V jej úvode Detská porota (viď. Ceny detskej poroty) odovzdala svoje Ceny a to nasledovne:

1.miesto, Teatr Animacji Poznaň,(PL) BODAJ TO HUS KOPLA!
2.miesto, Teatr Lalek Banialuka, Bielsko-Biala, (PL), KNIHA DŽUNGLÍ
3.miesto, Divadlo Jána Palárika, Trnava, (SK), MALÝ PRINC

GRATULUJEME oceneným, a česť všetkým, ktorým prišli a zahrali.

(is).

Top